Posted on

SOU SOU 限定新品

有留意開日本牌子,應該對SOU SOU都唔會陌生。

以印花為主。數字印花一向都係佢地品牌嘅標記。

台灣7-11  x SOU SOU 合作推岀新商品

雨傘以透明底配合不同印花,推出了3個款式比大家。

 


口罩以
8款印花。日日都可以襯唔同衫。唔怕悶。

手挽袋以白底彩數字。同彩花兩個款式。好適合夏天嘅pattern

有興趣快啲訂啦⋯⋯

觀塘巧明街105號好運大廈8樓C3

https://www.djs.com.hk/

https://www.instagram.com/djsshopping/

https://www.facebook.com/djsshopping